Voeding voor zorgeconomie

Voeding en gezondheid, innovatie in de zorgsector

Sociaal ondernemen

Met een ambitieus project bepaalt Dekeyzer-Ossaer mee de innoverende koers in de zorgsector. Johan Dekeyzer: “In rusthuizen hebben heel veel mensen slikproblemen, het vraagt veel zorg en tijd om aangepaste maaltijden te bereiden.

Daar kunnen wij met onze maaltijdcomponenten perfect op inspelen. We brengen lekkere vleesproducten op maat voor mensen met slikproblemen. Dat we zo bijdragen aan de gezondheidszorg vind ik een mooi surplus.”

Krachten bundelen op provinciaal niveau

POM West-Vlaanderen staat voor de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij van West-Vlaanderen. Met dit provinciaal initiatief worden ondernemers samengebracht om hun positie te versterken in verschillende sectoren. Zo werd er een zorgtraject ontwikkeld waarmee men de samenwerkingsverbanden in de zorgsector optimaliseert. In onderstaande film komt de voeding aan bod vanaf 03:35.

Een zorgtraject met ambitie

De toenemende vergrijzing van de bevolking en de aantrekkingskracht van de kustregio voor 60-plussers, stelt nieuwe uitdagingen voor de zorgeconomie in West-Vlaanderen.

Onderzoek wees uit dat in 2050, 1 op de 3 mensen ouder dan 60 jaar zal zijn. POM West-Vlaanderen stimuleert dan ook bedrijven om innovaties en nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen die het zorglandschap van de toekomst mee vormgeven.

Samen in de zorgeconomie

Om de krachten te verenigen, brengt POM West-Vlaanderen de verschillende actoren samen. Overheid, zorginstellingen, kennisinstellingen en bedrijven slaan de handen in elkaar om een succesvol zorgtraject uit te werken.

Bedrijven worden daarbij gestimuleerd om innovaties te ontwikkelen in de verschillende sectoren, waaronder ook de voeding en gezondheid. Dekeyzer-Ossaer blijft in die vernieuwende context haar rol waarmaken als innoverend toeleverancier van de verschillende zorgvragers op de markt.

Zorgeconomie - Focusdomeinen / zorgeconomie.be
Figuur: Zorgeconomie – Focusdomeinen / zorgeconomie.be

Innoveren in voeding en gezondheid

De maatschappelijke vraag naar gezonde voedingsproducten is in opmars. Met die stijgende zorgvraag zijn er steeds meer opportuniteiten om ook in aangepaste voeding voor de zorgsector te voorzien.

Dekeyzer-Ossaer brengt gezondheid tot bij de zorgvrager via de grootkeukens van ziekenhuizen, rusthuizen, zorginstellingen,… Met innovaties in beet en textuur leveren zij aangepaste voedingsproducten voor mensen met slik- en kauwproblemen.

Daarnaast gaat de toenemende vraag naar dieetvoeding niet onopgemerkt voorbij in het bedrijf. De recepturen worden nauwgezet aangepast en vragen een specifieke bereidingswijze. Dekeyzer-Ossaer levert producten die passen in een vet- of zoutarm dieet. Ook de toevoeging van suikervrije ingrediënten biedt een gevarieerd aanbod aan de grootkeukens van zorginstellingen.

West-Vlaamse bedrijven als pioniers

Nu de demografische ontwikkelingen een grote kwantitatieve toename betekenen in de vraag naar aangepaste zorg, blijft Dekeyzer-Ossaer voortdurend innoveren. Ouderen wensen daarenboven transparantie over de zorg die hen wordt verstrekt.

‘De fabrieken van de toekomst’ – verenigd door POM West-Vlaanderen – bieden dan ook een kwalitatief antwoord op de toenemende voorkeuren en behoeften in de zorgverlening. De West-Vlaamse bedrijven, waaronder Dekeyzer-Ossaer, spelen dan ook een belangrijke pioniersrol in de vernieuwingen die het zorglandschap van morgen mee bepalen.