Johan Dekeyzer lichtte blockchainmogelijkheden toe als spreker op Flanders’ FOOD-webinar

Flanders’ FOOD organiseerde op 6 mei een webinar rond cybersecurity, AI en blockchain. DKO-oprichter en zaakvoerder Johan Dekeyzer trad er op als een van de sprekers en met meer dan 100 aanwezigen durven we het initiatief op elk vlak een succes noemen.

Voor wie er niet bij kon zijn: Johan had het in zijn betoog vooral over blockchaintechnologie en de rol die ze kan spelen in het transparant maken en automatiseren van productieketens en logistiek.

Bij blockchaintechnologie plaatsen verschillende schakels in de ketting hun info op ‘een blockchain’. Concreet en voor de vleesverwerkende sector van toepassing: de veeteler houdt een voederregister en bedrijfsregister bij, inkomende dieren worden in het slachthuis geregistreerd en een inkomend vleesregister behoort tot de administratie van de vleesverwerker. Net zoals een verzendregister, dat overeenstemt met het inkomend voedingsregister binnen de retail. De eindverkoop aan de consument vertaalt zich in een kasregister. Wanneer die verschillende spelers in die keten hun respectievelijke info op een blockchain plaatsen, wordt de voortgang of herkomst van een product zeer helder.

Blockchaintechnologie doet dus een snelle en efficiënte uitwisseling van onuitwisbare data ontstaan tussen gedefinieerde ketenspelers. De bedoeling is transparantie creëren bij de eindconsument.

De belangrijkste vragen

Is transparantie een meerwaarde? Vanzelfsprekend, want onvoldoende transparantie leidt tot wantrouwen bij de consument, met een negatief vleesimago als gevolg.

Maar, we houden al zoveel info bij …? Dat klopt. Wettelijk zijn er eisen, maar die focussen op de individuele schakels in de keten. En iedereen weet: de keten is niet sterker dan de zwakste schakel. In de vleesverwerkende sector komt daarbij dat die keten lang en complex is, wat de traceerbaarheid met soms tientallen individuele registers en veel data moeilijk maakt.

Blockchaintechnologie overstijgt de wettelijke eisen en we spreken hier van een ‘private permissioned blockchainmodel’, waarbij een beperkt consortium ketenspelers in een gesloten samenwerking opereren en data registeren.

Zijn er obstakels?

Datasharing van bedrijfsgevoelige data is niet vanzelfsprekend. Ook de verschillende ERP-pakketten die in gebruik zijn, kunnen een drempel vormen. Het is bovendien niet de bedoeling er zomaar nog een extra registratie-instrument aan toe te voegen.

Op korte termijn

Het moet de bedoeling zijn dat we de blockchaindata een bindend karakter geven en dat overheden de registratie via blockchain accepteren en eventueel overnemen of ondersteunen.

Een nondisclosure agreement (NDA) voor intellectuele eigendom (intellectual property of IP) maakt deel uit van de opstartfase, net zoals de opmaak van smart contracts. Een smart contract is een computerprogramma dat (eventueel zelfstandig) een vooraf gedefinieerde opdracht kan uitvoeren op het moment dat zich bepaalde condities voordoen.

Blockchaintechnologie, de toekomst van de vleesverwerkende sector?

De toekomst zit altijd en eerst in de liefde voor een topproduct en het vakmanschap waarmee gewerkt wordt. Maar … technologie en innovatie kunnen waardevolle hulpmiddelen zijn. Data, gegevens, informatie, ze creëren transparantie en kunnen tot efficiëntie leiden.

De concrete mogelijkheden zijn divers: van een blockchainketen die focust op productie, over datasharing rond gezondheidsaspecten, duurzaamheid, milieu, profit … Zeker is dat data en het oordeelkundig delen daarvan uiteindelijk (via efficiëntie en transparantie) een kwaliteitsvoller eindproduct kunnen opleveren. En het vertrouwen van de consument in dat eindproduct groter maken.

Ruben De Vooght