Eco Production in de praktijk bij Dekeyzer-Ossaer.

Ecologische inspanningen
Een ‘Factory of the Future 4.0’ ontwikkelt zijn activiteiten met respect voor een duurzame leef- en werkomgeving. Precies daarom introduceerde Dekeyzer-Ossaer tal van ecologische en energiebesparende realisaties. Zo gaan we heel bewust om met de materialen in ons eigen productieproces maar streven we ook naar duurzame conceptoplossingen voor de gehele sector.

3 P’s: Planet, People, Profit
De voorbije jaren heeft Dekeyzer-Ossaer hard gewerkt aan de verwezenlijking van de 3 P’s waarbij duurzaamheid centraal staat.

‘Eco Production’ by Dekeyzer-Ossaer:

  • We voeren een duurzaamheidsbeleid dat gebaseerd is op de 3 P’s:
    – Planet: we leveren ecologische inspanningen die bijdragen tot een beter leefmilieu.
    – People: we investeren in een duurzame werkomgeving die het welzijn van onze medewerkers verhoogt.
    – Profit: we streven naar een transparante en correcte winstverdeling.
  • Die duurzame oplossingen passen we niet alleen toe op onze eigen organisatie. Samen met diverse partners bedenken we duurzame concepten voor de gehele sector.

Planet
Het eerste aspect waar we bij Dekeyzer-Ossaer op inzetten, is de planeet. Alle ecologische inspanningen die we vandaag en in het verleden hebben geleverd, dragen bij tot een beter leefmilieu. Bovendien geloven wij in de return on investment van die investeringen.

Zo installeerden we 9000 m² zonnepanelen en vervingen we de klassieke verlichting door LED waar mogelijk. Ook in de diverse productieprocessen kiezen we bewust voor alternatieve energie en ecologische oplossingen.

De compressoren die we gebruiken voor de koeling van onze koel- en vriesruimtes werken op basis van CO2. We investeerden ook in een IQF-diepvriestunnel op basis van CO2 die qua kostprijs aanzienlijk hoger ligt dan de traditionele versie maar wel heel wat ecologische voordelen oplevert.

Daarnaast recupereren we de warmte van onze koelcompressoren om die als energiebron aan te wenden om onze koelverdampers ijsvrij te houden in plaats van elektrische weerstand te gebruiken. Op die manier creëerden we een ingenieus systeem van heetgasontdooiing.

People
Onze duurzame werkomgeving biedt zowel klanten als werknemers een ruime mate aan flexibiliteit. Daarnaast werkt ons HR-management tal van andere initiatieven uit die bijdragen tot het dagelijks welzijn van onze medewerkers met het oog op een langdurige connectie tussen werknemer en bedrijf.

Profit
Aangezien wij duurzaam ondernemen, kiezen we voor een correct en transparant ondernemerschap waarbij eerlijke winst centraal staat.

Conceptontwikkelingen voor de sector
Naast onze individuele investeringen in duurzame middelen, werken we ook samen met partners uit de sector om overkoepelende ecologische oplossingen te vinden voor het duurzaamheidsvraagstuk. Via die slimme samenwerkingsverbanden ontwikkelen we succesvolle concepten vanuit een win-winoogpunt. Ons motto is dan ook: ‘less complexity = more sustainability’.

Allereerst pleiten we voor een sterke beperking van de voedselverspilling. Zo willen we met ‘less mile food’ oplossingen bieden voor de vaak lange afstand die onze voeding aflegt op het traject tussen de producent en de eindgebruiker. Een ander voorbeeld is Foodexpress.be waarmee we fijnmazige transporten delen met complementaire voedingsproducenten.

Networked Factory

Door het opzetten van onderlinge samenwerkingsverbanden tussen privéondernemingen, socialprofitactoren, onderwijsinstellingen en de overheid ontstaan unieke deelconcepten met meerwaarde voor alle partijen en wordt deeleconomie geactiveerd.

Smart production system

Dankzij efficiënte en slimme productiesystemen kunnen ‘Fabrieken van de Toekomst 4.0’ beantwoorden aan de veranderende vraag van de markt en gepersonaliseerde producties afleveren op maat van elke klant.

Human Centered Production

Ondernemingen die hun werknemers weten te betrekken bij hun toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling kunnen rekenen op meer gemotiveerde medewerkers die mikken op een duurzame relatie met hun werkgever.

Digital Factory

Om hun productieprocessen te finetunen en in te spelen op hoge klantverwachtingen en efficiëntiedoelstellingen zetten moderne maakbedrijven in op digitalisering van hun operationele processen.

End-to-end Engineering

Maakbedrijven die producten ontwikkelen voor een volledige waardeketen streven naar innovatie. Die constante verbeteringsdoelstelling slaat niet alleen op de afgewerkte producten die ze op de markt brengen maar ook op de manier waarop ze geproduceerd worden.

World Class Manufactoring Technologies

Productiebedrijven die begin de 21e eeuw competitief willen blijven op de wereldmarkt, worden uitgedaagd om volop in te zetten op een modern en hoogtechnologisch productieapparaat met performante, geïntegreerde machines.

Ontdek ons assortiment

Laat je inspireren door ons uitgebreid aanbod.

BESTEL ONLINE