Gepersonaliseerde producten via Smart Production Systems.

Slimme productiesystemen
Klanten verwachten steeds meer flexibiliteit van hun leveranciers. De vorm, grootte, samenstelling, kwaliteit, verpakking en combinatie van producten moet helemaal op maat van hun wensen, just-in-time geleverd en zowel in kleine als grote volumes. Alleen ‘Fabrieken van de Toekomst 4.0’ die beschikken over flexibele en slimme productiesystemen kunnen hier efficiënt en rendabel op inspelen.
Daarom investeerde Dekeyzer-Ossaer in een hoogtechnologische oplossing die elke individuele bestelling naadloos verwerkt tot een gepersonaliseerd eindproduct.

Smart Production Systems by Dekeyzer-Ossaer:

  • ‘Fabrieken van de Toekomst 4.0’ moeten beschikken over flexibele en slimme productiesystemen om efficiënt en rendabel in te spelen op de steeds hogere verwachtingen van de klant.
  • Met onze geïntegreerde modelfabriek slagen we erin gepersonaliseerde producties af te leveren op maat van de klant.
  • Ons slimme productieproces wordt aangestuurd door een automatische workflow vanaf de bestelling tot en met de levering.

Geïntegreerde modelfabriek
Dankzij de integratie van verschillende softwaresystemen en de koppeling hiervan aan ons computergestuurd machinepark zijn we in staat om de bestellingen van onze klanten automatisch via een individuele workflow door het productieproces te sturen en te volgen.

Het proces wordt in gang gezet door de bestelling van de klanten die ze grotendeels zelf via ons gebruiksvriendelijke digitale bestelplatform ingeven.

Vervolgens stromen die digitale orders via een geautomatiseerde workflow door naar de productiehal waar ze de verschillende stappen van het productieproces doorlopen. Tegelijk wordt een track-and-tracesysteem geactiveerd. De hoge traceerbaarheid van onze producten is een troef op vlak van voedselveiligheid aangezien wij makkelijk het traject van onze geleverde producten kunnen opsporen en checken.

Ten slotte worden onze producten getransporteerd naar de klant volgens het just in time-principe. Een dubbel monitoringsysteem bewaakt continu de koude ketting tijdens het transport.

Dankzij een dergelijk slim concept van performante productiemachines aangestuurd door ons ERP-systeem is Dekeyzer-Ossaer geëvolueerd naar een geïntegreerde modelfabriek die een kwaliteitsvolle en gepersonaliseerde orderverwerking garandeert tot tevredenheid van de klant.

Networked Factory

Door het opzetten van onderlinge samenwerkingsverbanden tussen privéondernemingen, socialprofitactoren, onderwijsinstellingen en de overheid ontstaan unieke deelconcepten met meerwaarde voor alle partijen en wordt deeleconomie geactiveerd.

Eco production

Ecologische en energiebesparende investeringen zijn noodzakelijk om een antwoord te kunnen bieden op het duurzaamheidsvraagstuk. Door een doelgericht beleid te voeren op drie domeinen (Planet, People, Profit) kunnen bedrijven een integraal duurzaam beleid voeren.

Human Centered Production

Ondernemingen die hun werknemers weten te betrekken bij hun toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling kunnen rekenen op meer gemotiveerde medewerkers die mikken op een duurzame relatie met hun werkgever.

Digital Factory

Om hun productieprocessen te finetunen en in te spelen op hoge klantverwachtingen en efficiëntiedoelstellingen zetten moderne maakbedrijven in op digitalisering van hun operationele processen.

End-to-end Engineering

Maakbedrijven die producten ontwikkelen voor een volledige waardeketen streven naar innovatie. Die constante verbeteringsdoelstelling slaat niet alleen op de afgewerkte producten die ze op de markt brengen maar ook op de manier waarop ze geproduceerd worden.

World Class Manufactoring Technologies

Productiebedrijven die begin de 21e eeuw competitief willen blijven op de wereldmarkt, worden uitgedaagd om volop in te zetten op een modern en hoogtechnologisch productieapparaat met performante, geïntegreerde machines.

Ontdek ons assortiment

Laat je inspireren door ons uitgebreid aanbod.

BESTEL ONLINE