Dekeyzer-Ossaer kiest voor een menselijke aanpak.

Think digital, be human
Een mensgerichte aanpak in een sterk gedigitaliseerde organisatie? Jawel, het kan. We werken dan wel volop met computers, het is de menselijke invalshoek die onze processen aanstuurt.

Klant en werknemer staan centraal
Dekeyzer-Ossaer biedt zijn klanten een indrukwekkende flexibiliteit aan: wie zijn bestelling voor 15 uur doorgeeft, kan rekenen op een levering de volgende dag, volgens het ‘just in time’-principe, dus op het precieze moment dat de klant dat wenst.

Dat legt vanzelfsprekend een enorme druk op het productieproces. En toch krijgen ook de meer dan 120 medewerkers steeds meer flexibiliteit en inspraak om vrij hun werkrooster, pauzes en verlofplanning in te vullen en om vrij te kiezen welke orders ze eerst afhandelen.

Een lastige spreidstand die Dekeyzer-Ossaer als ware ‘Fabriek van de Toekomst 4.0’ kan realiseren dankzij de sterk uitgebouwde digitalisering van hun productie- en planningsprocessen.

Human Centered Production by Dekeyzer-Ossaer:

  • Wij bieden onze klanten en werknemers maximale flexibiliteit.
  • Een waaier aan digitale tools staat ten dienste van onze medewerkers en de werkorganisatie.
  • Via een persoonlijke aanpak blijven we investeren in de groei, de betrokkenheid en de motivatie van ons personeel.

Digitale tools ten dienste van onze werknemers
De gedigitaliseerde orderflow moedigt de zelfsturing bij onze werknemers aan met het oog op een vlotte afhandeling en distributie van de bestellingen.

Daarnaast staan hygiëne en veiligheid vanzelfsprekend hoog op de prioriteitenlijst bij Dekeyzer-Ossaer. Via de instructies die we aanreiken, onze ergonomische hef- en kiepinstallaties en onze computergestuurde machines dijken we risico’s in. De dagelijkse inzet van onze medewerkers om de strenge kwaliteitsregels te handhaven, levert ons trouwens het hoogste niveau van ACS- & IFS-certificaten op.

Bovendien biedt de digitalisering een oplossing voor het knelpuntberoep van slager. Dankzij 3D-technologie versnijden we precieze porties uit grillige vleesspieren. Voordelen? De reductie van menselijke fouten en een beperking van de fysieke risico’s, al blijft de vakkennis van de slager onmisbaar.

HR-tools
Niet alleen de productieprocessen maar ook de HR-processen worden geoptimaliseerd door middel van digitale oplossingen.

Zo is het badgesysteem van Dekeyzer-Ossaer verbonden met het portaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zodat de verplichte aanwezigheidsmelding van iedere werknemer automatisch doorgeseind wordt naar het portaal Checkinatwork van de sociale zekerheid.

Dankzij het intranet krijgen onze werknemers toegang tot hun individuele dossier waar ze hun planning, prestaties en vakantiedagen kunnen opvolgen, en op de hoogte blijven van de laatste actualiteit van Dekeyzer-Ossaer.

Zorg dragen voor ons personeel
Het familiale karakter van Dekeyzer-Ossaer zorgt voor een persoonlijke aanpak. Digitalisering en groei veranderen daar niets aan.
Heel wat nieuwe personeelsgerichte initiatieven bevinden zich in de opstartfase: we hebben een funcomité opgericht, we voorzien in een ontspanningsruimte voor de medewerkers en ook de nieuwe kantoren zorgen voor een aangename werkomgeving.

En we blijven investeren in onze werknemers via dynamische HR-doelstellingen en doorgroeimogelijkheden.
Onze aanpak is gestoeld op bewuste keuzes die onze medewerkers ten goede komen. Want betrokkenheid, zelfsturing en evenwicht tussen werk en privé leiden tot tevreden en gemotiveerde werknemers.

Networked Factory

Door het opzetten van onderlinge samenwerkingsverbanden tussen privéondernemingen, socialprofitactoren, onderwijsinstellingen en de overheid ontstaan unieke deelconcepten met meerwaarde voor alle partijen en wordt deeleconomie geactiveerd.

Eco production

Ecologische en energiebesparende investeringen zijn noodzakelijk om een antwoord te kunnen bieden op het duurzaamheidsvraagstuk. Door een doelgericht beleid te voeren op drie domeinen (Planet, People, Profit) kunnen bedrijven een integraal duurzaam beleid voeren.

Smart production system

Dankzij efficiënte en slimme productiesystemen kunnen ‘Fabrieken van de Toekomst 4.0’ beantwoorden aan de veranderende vraag van de markt en gepersonaliseerde producties afleveren op maat van elke klant.

Digital Factory

Om hun productieprocessen te finetunen en in te spelen op hoge klantverwachtingen en efficiëntiedoelstellingen zetten moderne maakbedrijven in op digitalisering van hun operationele processen.

End-to-end Engineering

Maakbedrijven die producten ontwikkelen voor een volledige waardeketen streven naar innovatie. Die constante verbeteringsdoelstelling slaat niet alleen op de afgewerkte producten die ze op de markt brengen maar ook op de manier waarop ze geproduceerd worden.

World Class Manufactoring Technologies

Productiebedrijven die begin de 21e eeuw competitief willen blijven op de wereldmarkt, worden uitgedaagd om volop in te zetten op een modern en hoogtechnologisch productieapparaat met performante, geïntegreerde machines.

Ontdek ons assortiment

Laat je inspireren door ons uitgebreid aanbod.

BESTEL ONLINE