Ontdek de meerwaarde van genetwerkte fabrieken.

Intens samenwerken in netwerken
Een ‘Fabriek van de Toekomst 4.0’ werkt niet vanuit een ivoren toren. En dat heeft Dekeyzer-Ossaer goed begrepen. Daarom staken we proactief de hand uit naar diverse partners om netwerken uit te bouwen die een meerwaarde bieden voor alle partijen: scherpstellen van specifieke noden, delen van kennis, innovatieve kruisbestuiving, extra kapitaal, gedeelde risico’s …

Met privé-ondernemingen
Vaak werkt Dekeyzer-Ossaer hiervoor samen met privé-ondernemingen. Voorbeelden zijn het less mile food-project voor een kortere productieketen van producent tot consument en Foodexpress.be voor gezamenlijke transporten met complementaire voedingsleveranciers.

‘Networked factory’ by Dekeyzer-Ossaer:

  • We gebruiken de kracht van genetwerkte fabrieken om te investeren in nieuwe projecten en innovaties met meerwaarde voor alle partijen.
  • Onze netwerken bestaan uit privé-ondernemingen, social profit en onderwijsinstellingen.

Met de non-profitsector
Maar we richten ons ook tot de non-profit. Met Ruddersstove ging Dekeyzer-Ossaer een unieke samenwerking aan voor de industriële bereiding van maaltijden voor mensen met een zorgnood: het Fingerfood-project.

Ruddersstove levert dagelijks meer dan 2000 maaltijden aan thuiswonende senioren, dienstencentra en woonzorgcentra in de regio Brugge, Oostkamp, Zedelgem en deelgemeenten. De grootschalige bereiding van maaltijden volgens hun eigen artisanale recepturen overstijgt hun interne keukencapaciteit. Daarom staat Dekeyzer-Ossaer in voor de industriële bereiding van hun artisanale recepturen. Via deze win-winsamenwerking blijft Ruddersstove eigenaar van de recepturen en kreeg Dekeyzer-Ossaer de exclusiviteit om de recepturen te bereiden en te verdelen naar alle zorgvragers met dezelfde problematiek.

Dat is een primeur in België want Dekeyzer-Ossaer is het eerste vleesverwerkende bedrijf dat via een dergelijk model intensief samenwerkt met de social profit sector.

Met onderwijsinstellingen
Voor het Fingerfood-project schakelden we nog een derde partner in. Om zeker te zijn dat de ambachtelijke smaak van de in een industriële omgeving vervaardigde recepturen volledig voldoet aan de strengste eisen, richtten we namelijk een smaakpanel op in samenwerking met hogeschool Vives.

Eco production

Ecologische en energiebesparende investeringen zijn noodzakelijk om een antwoord te kunnen bieden op het duurzaamheidsvraagstuk. Door een doelgericht beleid te voeren op drie domeinen (Planet, People, Profit) kunnen bedrijven een integraal duurzaam beleid voeren.

Smart production system

Dankzij efficiënte en slimme productiesystemen kunnen ‘Fabrieken van de Toekomst 4.0’ beantwoorden aan de veranderende vraag van de markt en gepersonaliseerde producties afleveren op maat van elke klant.

Human Centered Production

Ondernemingen die hun werknemers weten te betrekken bij hun toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling kunnen rekenen op meer gemotiveerde medewerkers die mikken op een duurzame relatie met hun werkgever.

Digital Factory

Om hun productieprocessen te finetunen en in te spelen op hoge klantverwachtingen en efficiëntiedoelstellingen zetten moderne maakbedrijven in op digitalisering van hun operationele processen.

End-to-end Engineering

Maakbedrijven die producten ontwikkelen voor een volledige waardeketen streven naar innovatie. Die constante verbeteringsdoelstelling slaat niet alleen op de afgewerkte producten die ze op de markt brengen maar ook op de manier waarop ze geproduceerd worden.

World Class Manufactoring Technologies

Productiebedrijven die begin de 21e eeuw competitief willen blijven op de wereldmarkt, worden uitgedaagd om volop in te zetten op een modern en hoogtechnologisch productieapparaat met performante, geïntegreerde machines.

Ontdek ons assortiment

Laat je inspireren door ons uitgebreid aanbod.

BESTEL ONLINE