Visie op de vleesketen van morgen - Dekeyzer-Ossaer

Visie op de vleesketen van morgen

Tijdens de derde editie van Pig Rentability Day, het evenement voor de varkenshouder in Vlaanderen, gaf Johan Dekeyzer zijn visie op de vleesketen van morgen. Duurzame oplossingen via nieuwe technologie kwamen ruim aan bod tijdens het symposium.

Familiebedrijf

Johan Dekeyzer is als zaakvoerder van Dekeyzer-Ossaer gepassioneerd bezig met voeding en de optimalisatie van de vleesketen. Samen met zijn vier zonen bestuurt hij het familiebedrijf in Koekelare waar 120 werknemers tewerkgesteld zijn.Dekeyzer-Ossaer won de award ‘Factory of the Future 4.0’ omwille van de sterke groei die ze wisten te realiseren ondanks de dalende vleesconsumptie. Het bedrijf kijkt dan ook met een innovatieve blik naar de toekomst.

Visie op de vleesketen van morgen
Johan Dekeyzer licht zijn visie op de vleesketen van morgen op de Pig Rentability Day 2018.

De situatie vandaag

De huidige wereldcontext bevindt zich in woelige wateren en wordt ook wel eens gedefinieerd als VUCA: Volatile (volatiel), Uncertain (onzeker), Complex and Ambiguous (dubbelzinnig). De continue veranderende markt brengt een hoge onzekerheid en complexiteit met zich mee.VUCA heeft dan ook een effect op de huidige situatie in de vleesketen. Dagelijks worden de spelers op de markt geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen.

Samenwerken

Het codewoord om in te spelen op deze evolutie is ‘samenwerking’. Johan licht toe hoe de 8 S’en de samenwerking tussen bedrijven in de vleesketen duurzaam kunnen versterken.

Slim, sterk, strategisch & simpel

Allereerst is een slimme (1) aanpak essentieel. De tijd dat men zich konden vasthouden aan een silo-denkpatroon is niet langer houdbaar. De focus zal in de toekomst niet liggen op individuele verwezenlijkingen maar op een samenwerking van alle participanten in de vleesketen. Daarenboven is de voedselketen in de huidige context nog veel te complex. Door slim samen te werken zal men ook sterker (2) in de dagelijkse praktijk staan. Samenwerken houdt ook in dat men zichzelf strategische (3) doelen stelt. Door samen te werken met rechtstreekse spelers kan men het proces simpeler (4) maken, wat dan weer versterkend werkt.

Een duurzame aanpak

Een belangrijke pijler voor een toekomstgerichte samenwerking is sustainability (5). Duurzaamheid zal ongetwijfeld uitgroeien tot een hype die mee de toekomst van de vleesketen zal bepalen. Duurzaamheid gaat niet enkel over het plaatsen van zonnepanelen en windmolens. Als je weet dat 30% van de geproduceerde voeding in de vuilnisbak verdwijnt en beseft dat dit verlies in de consumentenprijs wordt verrekend, dan kan men zich voorstellen welk immense waarde hierdoor verloren gaat, waar noch producent noch verbruiker baat bij hebben. Duurzaamheid betekent ook oplossingen zoeken! Dekeyzer-Ossaer heeft daarom geïnvesteerd in nieuwe conserveringstechnieken die niet alleen de houdbaarheid van een product op een natuurlijke manier drastisch verhogen maar die ook een grotere productbeschikbaarheid tot gevolg hebben.

Ons verhaal brengen

Een foodchain 4.0 zal het moeten aandurven om eigen, sterke, persoonlijke en consumentgerichte verhalen of stories (6) te vertellen. Alle spelers uit de vleesketen mogen fier zijn op hun inspanningen en verwezenlijkingen. Wanneer men erin slaagt om een persoonlijk verhaal te vertellen, kan men zo niet alleen de positie van het Belgisch vlees versterken maar ook het vertrouwen van de kritische consument terugwinnen.

Veilig en zeker

Om save (7) food aan te bieden, is het belangrijk dat we blijven investeren in de nieuwste technologieën zoals blockchain. De huidige individualistische traceringsaanpak van de zeer complexe ketens vormen een grote zwakte bij crisissituaties of snel uit te voeren recalls en versterken het consumentenwantrouwen. De transparantie van de vleesketen zorgt er ook voor dat het voedsel secure (8) is. Het is daarbij essentieel dat elke stap van begin tot einde door iedereen wordt toegepast. Met deze innovatieve kijk op de voedselketen hoopt Johan velen te inspireren om als onderneming te kiezen voor duurzame samenwerkingen voor een succesvolle vleesketen van morgen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Aarzel niet om ons te contacteren. We staan u graag te woord.