Visie over de keten van morgen

Waar? 27 januari 2020, VPOV-event op de AGRO BEURS te Roeselare

Wat? Johan Dekeyzer (CEO Dekeyzer-Ossaer) spreekt over een ketensamenwerkingsmodel als mogelijke oplossing voor de VUCA-tijden in zowel landbouw- als vleessector.

Johan Dekeyzer werd door de VPOV (Vlaamse Producentenorganisatie Varkenshouders) uitgenodigd om zijn visie te brengen over uitdagingen en opportuniteiten in zowel landbouw- als vleessector. Dit event lokte meer dan 300 geïnteresseerden.

VUCA

Wij beleven en staan voor VUCA-tijden. Het acroniem VUCA staat daarbij voor ‘Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous’, vier kenmerken van de snel veranderende wereld waarin we ons bewegen.

Wij werken in zeer complexe ketens, waardoor traceerbaarheid lastig en moeilijk te garanderen wordt. Na elk incident vergroot de onzekerheid bij de consument. Prijsvolaliteit zorgt bovendien voor enorme onzekerheid op het vlak van bedrijfsrendabiliteit. Dat leidt tot onzekerheid en vaagheid om toekomstgerichte beslissingen te nemen.

Klant en consument roepen steeds duidelijker om DUURZAAMHEID. Klanten willen horen wat een bedrijf doet voor het milieu of de medemens. Voldoen de geproduceerde artikelen aan een fairtradeprincipe?

Het COORDINATIEMODEL kan oplossingen bieden: 10 S-begrippen

Dekeyzer-Ossaer gelooft in de kracht van een ketensamenwerkingsmodel, als …

  • De keten op een simpele (niet-complexe) manier wordt samengesteld met beperkte ketenspelers die complementair zijn.
  • Er slimme, niet-subjectieve parameters worden toegepast die op een neutrale manier de waardemetingen kunnen registreren. Op basis van deze neutrale parameters kunnen correcte en duurzame afspraken gemaakt worden.
  • Indien de keten ook strategische doelen kan stellen. Welke producten willen wij samen produceren? Voor welke consumenten of klanten willen wij dit gaan doen?

Hierdoor ontstaan:

  • Sterke en solide ketenverbanden omwille van de eenvoud door samenstelling.
  • Bovendien zullen deze ketens succesvol zijn gezien er duidelijke afspraken zijn rond de waardecreatie, waardoor een win-win situatie voor iedereen zal ontstaan.
  • Door het opmaken van strategische doelen worden deze ketens bovendien duurzaam
    (sustainable).

En met een goede storytelling zullen consumenten en klanten overtuigd worden van meer productbetrouwbaarheid en zekerheid (security). Hieruit ontstaat voor iedere ketenspeler ook meer stabiliteit in zijn bedrijfsvoering.