Beste Wensen voor het nieuwe jaar vanwege Dekeyzer-Ossaer

Onze oprechte wensen voor een gezond, gelukkig en voorspoedig nieuwjaar!

Alleen het allerbeste, dat wensen wij alle medewerkers, klanten en leveranciers van ons familiaal bedrijf Dekeyzer-Ossaer van ganser harte toe voor het jaar 2020.

Wanneer we terugblikken op 2019, zien we een jaar vol uitdagingen waarin we opnieuw een structurele groei hebben gerealiseerd, ondanks veel negativiteit rond het vleesimago. Voor het vierde jaar op rij werd ons bedrijf tot een succesvolle Trends Gazelle genomineerd. Dat was maar mogelijk dankzij de dagelijkse mateloze inzet van onze medewerkers en we willen ze daar ook voor bedanken.

Duurzaamheid als katalysator van ons huidige en toekomstige succesverhaal

In onze duurzame aanpak staat de mens centraal. Als familiale ondernemers slagen wij er steeds weer in ons enthousiasme over te dragen op alle medewerkers, die op hun beurt met passie de visie en missie van onze organisatie behartigen. In 2019 was dat niet anders. Bovendien mochten wij ook talloze nieuwe klanten verwelkomen met wie wij op een duurzame manier samenwerkingsverbanden hebben opgestart met nieuwe producten en modellen die we ontwikkelden.

Ook het milieu is van belang. Inzetten op meer duurzaamheid, en milieubewuste keuzes maken waren doelstellingen die we verwezenlijkten met onder andere de succesvolle oprichting van een nieuwe distributieonderneming. Foodexpress.be is ons antwoord op de vraag naar transportcomplementariteit in een erg milieubelastende foodservicedistributie.

Een andere nobele inzet voor 2019 was winst te maken én te delen met partners. Daarbij mikten we op een reductie van de voedselverspilling waardoor het inkomen voor elke schakel van de vleesketen verbetert of duurzamer wordt. Ook voor 2020 blijft dat een cruciale doelstelling voor Dekeyzer-Ossaer.

Familiaal geluk

Mijn vrouw en ik willen bij deze gelegenheid ook expliciet onze hechte familie in de bloemetjes zetten. Onze zonen, schoondochters en kleinkinderen zijn en blijven de grondvesten van ons familiaal geluk. Wij bedanken hen allen voor de liefde en de vele vreugdemomenten van het afgelopen jaar! Niet alleen privé maar ook professioneel geven ze ons de kracht om ons met vuur te blijven inzetten voor het bedrijf in zeer disruptieve tijden.

Rust en vrede voor iedereen

Gedrevenheid en inzet kunnen maar tot volle ontplooiing komen waar rust en vrede de balans vormen. Dat evenwicht heeft ervoor gezorgd dat ons bedrijf kan bloeien. In 2020 wordt Dekeyzer-Ossaer 40 jaar. Het wordt een robijnen jaar! Laat ons daarom het glas heffen en klinken op het nieuwe jaar.