IFS certificaat Dekeyzer-Ossaer

Gouden medaille voor kwaliteit

Bij elke aankoop – of het nu gaat over een nieuwe trui, auto of de ingrediënten om een groot ziekenhuis van een lekker middagmaal te voorzien – staat kwaliteit centraal. Dekeyzer-Ossaer beseft dit maar al te goed en gaat elke dag tot het uiterste om zich te kunnen onderscheiden. De enige manier om dit te doen is door altijd hoger te mikken. Aan de hand van behaalde certificaten kan het bedrijf alvast een uitstekend rapport voorleggen. Een overzicht.

Vanzelfsprekend bestaan er een aantal wetten waar bedrijven zich aan moeten houden in verband met voedselveiligheid, kwaliteitszorg en traceerbaarheid. Of ze dit al dan niet doen, wordt in België gecontroleerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De basis van elk intern kwaliteitszorgsysteem is het ACS (autocontrolesysteem). De invoering van dergelijk ACS is verplicht en bestaat uit een aantal maatregelen die bedrijven moeten invoeren om te zorgen dat producten in alle stadia van productie, verwerking en distributie voldoen aan de wetten in verband met voedselveiligheid.

Het invoeren is verplicht maar het laten valideren van het systeem niet aangezien elk bedrijf sowieso regelmatig controle krijgt van het FAVV. Maar deze validatie is wel een mogelijkheid en kan uitgevoerd worden door het FAVV of een extern bedrijf. Indien een bedrijf uitmuntende resultaten kan voorleggen, behaalt deze een ACS-certificaat. Dit certificaat valt te vergelijken met de bekende smiley die grootkeukens kunnen behalen. Voor de gewone sterveling klinkt dit al als heel wat. Maar bij Dekeyzer-Ossaer is dit Belgisch certificaat het minimum. Het ACS-certificaat (of de smiley) is de basis van de kwaliteitszorg. En we zeiden het al eerder: het noodzakelijke is niet voldoende.

 

Productie Dekeyzer-Ossaer
Productie Dekeyzer-Ossaer

Kwaliteit op topniveau

Het Global Food Safety Initiative is een wereldspeler die kwalitatieve en onderbouwde certificaten met hoge eisen verzamelt. Het IFS-certificaat, dat Dekeyzer-Ossaer voor de vijfde keer op rij trots aan de muur mag hangen, is daar eentje van. IFS staat voor International Food Standard en zoals de naam zelf zegt, is het de internationale standaard voor voedingsbedrijven. Binnen IFS wordt gewerkt met verschillende criteria die veel ruimer zijn dan de maatregelen die moeten genomen worden binnen het ACS. Bijvoorbeeld wordt de betrokkenheid van management en medewerkers gecontroleerd. Food defense staat tevens centraal. Bedrijven moeten een werkend actieplan hebben om de productie te beveiligen tegen malafide acties die de veiligheid van een product in het gedrang kunnen brengen, zoals bijvoorbeeld opzettelijke besmettingen. Dit in tegenstelling tot voedselveiligheid, die uitgaat van onopzettelijke besmettingen.

De bijzonder strenge richtlijnen worden jaarlijks gecontroleerd door een externe partner. Sinds 2013 behaalt Dekeyzer-Ossaer elk jaar trouw het certificaat. Een prestatie waar ze terecht trots op zijn. Maar de vooruitgang wordt zeker niet uit het oog verloren. Verantwoordelijke kwaliteit Severine Verstraete licht toe: “De audits om het certificaat elk jaar opnieuw te behalen, werden tot voor kort aangekondigd. Vanaf 2019 zullen er ‘unannounced audits’ volgen. Onverwacht, dus. Zo wordt het bedrijf echt een open keuken. Op die manier kunnen we bewijzen dat we elke dag, ongeacht of er nu een controle op de planning staat of niet, streven naar het hoogste kwaliteitsniveau. De audit duurt drie dagen en gaat steekproefsgewijs doorheen de verschillende stappen van de productie. Van controle van de werknemers, over infrastructuur tot en met de registratie en werkinstructies.”

1-2-3

Samengevat is het kwaliteitssysteem binnen Dekeyzer-Ossaer gebaseerd op drie pijlers: leveranciers, klanten en werknemers. “We volgen leveranciers strikt op. Nieuwe leveranciers worden steeds onderworpen aan een strenge evaluatie. Pas daarna volgt een testlevering. Bovendien controleren we alle leveringen, ook die van leveranciers die hier al jaren over de vloer komen”, zegt Severine. “De nauwe samenwerking met de klanten zorgt voor een optimalisatie van de productie. We gaan altijd de dialoog aan en staan open om aanpassingen door te voeren als deze een meerwaarde bieden. Daarnaast geven we de klant graag advies om ons product op een ideale manier te verwerken.” Overigens wordt van elk product een technische fiche voorzien, die kan de klant voorleggen tijdens zijn eigen controlemomenten.

Als we het hebben over de mensen binnen Dekeyzer-Ossaer, moeten we beginnen over Factory of the Future. In 2018 kon Dekeyzer-Ossaer de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de meestbelovende, technologisch ondersteunde en toekomstgerichte bedrijven uit de maakindustrie aan zijn palmares toevoegen. Zeven aspecten werden onder de loep genomen bij het veroveren van deze award, onder andere de ‘human centered production’. De waaier aan digitale tools staan ten dienste van de werknemers. De intern ontwikkelde software communiceert met de machines waardoor integrale sturing mogelijk is. Met dit modern machinepark kunnen ze bestellingen automatisch afwerken, labelen, wegen en zelfs factureren. Digitalisering en automatisering vormen een ijzersterk duo om de productierisico’s te beperken en menselijke fouten zo goed als uit te sluiten.

AZ Delta als kwaliteitspartner

AZ delta JCI certificaat
AZ delta JCI certificaat

Dat klanten deze vooruitstrevende aanpak weten te appreciëren, is een understatement. Retailers willen bijvoorbeeld enkel samenwerken met bedrijven die een IFS-certificaat op zak hebben. Maar het kan ook noodzakelijk zijn wanneer die klanten hun eigen certificaten wensen te behalen. Zo was het geval bij AZ Delta.

Ook zij mikken hoog en zetten hun zinnen op het certificaat van de Joint Commission International (JCI), een Amerikaanse organisatie. “JCI is echt een keurmerk”, zegt Francoise van Hoorebeke, beleidsadviseur van de algemeen directeur van AZ Delta. “Ieder ziekenhuis in België is verplicht zich jaarlijks te onderwerpen aan een inspectie van de overheid. Of men kan kiezen voor certificering door een onafhankelijk instituut, zoals JCI. Kiezen voor JCI is kiezen voor hoogstaande certificering want in het ziekenhuis wordt alles van A tot Z doorgelicht. Van infrastructuur tot veiligheid. Alle processen worden aan een onderzoek onderworpen, dus ook de keuken. Daarnaast moeten we kunnen garanderen dat externe leveranciers, zoals Dekeyzer-Ossaer, een veilige en zuivere levering kunnen garanderen.”

De certificaten van Dekeyzer-Ossaer bewezen op papier het nodige. “Maar we kregen de kans om alles in de praktijk ook te zien en zagen dat elk certificaat terecht was”, vervolgt Francoise. “Het professionele karakter van het familiebedrijf viel op. We kregen een uitgebreide rondleiding waarbij het volledige traject van een product ons werd getoond. Met eigen ogen konden we zien hoe veiligheid en traceerbaarheid verweven zit in de bedrijfscultuur. De verschillende innovatieve projecten kwamen tevens aan bod. Al onze vragen werden beantwoord en we keerden huiswaarts met de nodige documenten.” Deze samenwerking zorgde er mee voor dat AZ Delta in december 2018 het JCI-certificaat kon binnenhalen.